OIV

27.09.2021.

OIV je i ove godine aktivno sudjelovao na 14. Weekend Media Festivalu koji se održao od 23. do 26. rujna u Rovinju. 

Na izložbenom prostoru u sklopu najvećeg komunikacijskog festivala u regiji predstavljena su OIV-ova tehnološka rješenja i proizvodi kao i brojne usluge iz portfelja Društva s naglaskom na OIV DAB+ Digital Radio, OIV HbbTV te OIV OTT Video Cloud.   

OIV je sudjelovao i kao suorganizator panela pod nazivom „Na kojoj si frekvenciji?“ čiji je sudionik i govornik bio Marko Serdarević, direktor Sektora za prodaju OIV-a uz kojeg su sugovornici bili Hrvoje Turić, direktor Radio Dalmacije te Danijel Vidaković, rukovoditelj Odjela upravljanja RF spektrom u HAKOM-u. Glavna tema ovog zanimljivog panela koji je moderirala voditeljica i glazbenica Ida Prester bila je budućnost radija s posebnim naglaskom na DAB+ digitalni radio i njegove ključne prednosti, ali i izazove koje donosi.   

„Kroz DAB+ platformu radiju dajemo novo lice sa svim dodatnim sadržajem koje takva platforma omogućuje.“, istaknuo je tijekom rasprave Serdarević te dodao kako je iznimno bitna suradnja svih sudionika cijelog procesa radijskih nakladnika, AEM-a, HAKOM-a i OIV-a kao nositelja platforme, a sve s ciljem što bolje usluge za slušatelje. Dodatno, navedeni su i primjeri dobre prakse u Europi s posebnim naglaskom na Norvešku koja je ugasila analogni FM radio signal te u potpunosti prešla na DAB+ digitalni radio kojim je pokriveno 99,7% stanovništva.  

„Digitalni radio imao je duge muke, ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi, ali unazad par godina raširio se Europom. Do danas to nije krenulo komercijalno u Hrvatskoj, ali mislim da smo sada stvarno na dobrom putu, pred sam komercijalni rad.“, istaknuo je Vidaković i podsjetio da digitalni radio pruža mogućnost za nove sadržaje, usluge i programe.  

Također,  spomenuto je istraživanje OIV-a provedeno u suradnji s CVH, a koje je potvrdilo uzlazni trend u udjelu vozila pri čemu njih 31% proizvedenih 2014. godine ili kasnije ima DAB+ prijamnik. Bitno je napomenuti kako je u prosincu 2020. godine na snagu stupila obveza koju je auto industriji propisao Europski zakonik o elektroničkim komunikacijama, a prema kojoj svi novi automobili koji se stavljaju na tržište EU-a moraju od 1. siječnja 2021. godine imati audio prijamnik s mogućnošću prijma digitalnog zemaljskog radija što bitno povećava bazu korisnika i mogućnost slušanja DAB+ u Hrvatskoj.  

„Radio je kao kafić u kojemu ujutro pijemo kavu, ne znam što bi se moralo dogoditi da promijenimo taj ritual. Ta veza radija i publike je, smatram, puno jača nego kod drugih medija.“,  poručio je Turić.  

Budući da je FM spektar u većim gradovima popunjen i nema novih dostupnih frekvencija najveća prednost digitalnog radija upravo je mogućnost odašiljanja većeg broja programa što je i naglasio Vidaković u svom izlaganju.  

„DAB+ digitalni radio ulazi na velika vrata, a na svima nama je da svojim trudom populariziramo platformu i uživamo u čišćem, sadržajnijem i boljem zvuku u našoj svakodnevici.“, zaključio je Serdarević.  

Po završetku panela OIV je organizirao nagradnu igru u okviru koje je dvoje sretnih dobitnika osvojilo DAB+ radijske prijamnike. 

Za vrijeme boravka u Rovinju predstavnici OIV-a održali su niz sastanaka s poslovnim partnerima iz zemlje i regije tijekom kojih su raspravljene brojne teme i područja potencijalne poslovne suradnje.