OIV

07.09.2022.

Tijekom konferencije međunarodnog simpozija ELMAR-2022 koja počinje 12. rujna održat će se niz sjednica, radionica i panel rasprava te specijalna sekcija naziva „5G u pomorstvu, turizmu i lukama“.

Cilj ove sekcije u organizaciji Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), društva ELMAR i OIV-a je predstavljanje neke od brojnih mogućnosti sa snažnim potencijalom za poboljšanje poslovanja koristeći 5G tehnologiju, a koje su primjenjive i lako ostvarive u Hrvatskoj.

Konačni program posebne sekcije možete pronaći na sljedećoj poveznici.