OIV

09.03.2023.

Ubrzani razvoj modernih telekomunikacija, mobilnih mreža i sve veći zahtjevi pristupa internetu visokih brzina traže još više prijenosne brzine te u skladu s time svjetlovodna infrastruktura postaje imperativ.

Nakon što je 2014. godine preuzeo upravljanje viškovima svjetlovodne infrastrukture na magistralnim pravcima po cijeloj RH, OIV je započeo s povezivanjem ključnih objekata svjetlovodima. Tijekom prvih godina povezani su važni odašiljački objekti u svakoj od četiriju regija - Sljeme, Učka, Josipovac i Biokovo.

OIV objekt Učka

Svjetlovodna povezivanja objekata vrlo su složena te je stoga u projekt uključeno više odjela unutar OIV-a. Od financiranja, postupka ishođenja građevinskih dozvola pa sve do izvođenja građevinskih radova iskopa, polaganja cijevi i uvlačenja svjetlovodnih kabela što je pak uvjetovano konfiguracijom terena koji su često krševiti i nepristupačni.

Planovi za budućnost

Izgradnja mreže je kontinuiran proces te preduvjet stabilnosti i pouzdanosti svih OIV-ovih servisa, kao i usluga koje pružamo korisnicima.

Uz brojne objekte koji su svjetlovodno povezani u proteklom razdoblju poput Labinštice, Ćelevca i Pelješkog mosta, u 2023. godini nastavljamo s novim projektima, a neki su već pokrenuti.

Jedan od takvih je povezivanje objekta Srđ odnosno grada Dubrovnika, a tijekom ožujka trebalo bi biti završeno svjetlovodno povezivanje od Zamasline (Zaton Doli) do mosta dr. Franje Tuđmana u Dubrovniku. Također, od već pokrenutih projekata treba izdvojiti povezivanje objekta Promina, a završetak ovog složenog projekta u koji je uključen veći broj dionika planira se do kraja ove godine.

Od velikih objekata u planu su svjetlovodna povezivanja objekta Psunj i objekta Uljenje koje je dobilo na značaju nakon izgradnje novog modernog antenskog stupa te izgradnje Pelješkog mosta u čijoj blizini se nalazi. Osim velikih odašiljačkih objekata u planu je povezivanje i niza manjih objekata poput Šestina, Tustog Vrha, Perkovića, Vrgorca Gomile i Velike Petke.