29.09.2020.

U svrhu poboljšanja usluga odašiljanja radiodifuznog signala te usluga elektroničkih komunikacija na postojećoj lokaciji Uljenje na Pelješcu podignut je novi antenski stup visine 36 metara.

Radi se o čeličnom rešetkastom stupu kvadratnog, poprečnog presjeka sa šest sekcija, čija svrha će ponajprije biti smještaj antenskih sustava svih korisnika elektroničkih komunikacija.

Podsjetimo, u siječnju ove godine podignut je novi stup na lokaciji Goveđari na otoku Mljetu, a sredinom ove godine završeni su i radovi postavljanja identičnog stupa na poluotoku Pelješcu.

·  Glavni projektant i projektant građevinskog projekta konstrukcije: mr.sc. Srđan Majić, dipl. ing. građ.

·  Glavni nadzorni inženjer i nadzorni inženjer za građevinske radove: mr.sc. Srđan Majić, dipl. ing. građ.

·  Projektant elektrotehničkog projekta i Nadzor elektrotehničkih radova: Goran Štrbac, dipl. ing. el.

·  Izvođač radova: Tehno-elektro d.o.o., Đakovo


Kontinuiranim ulaganjem u zamjenu dotrajale infrastrukture i izgradnjom novih objekata Odašiljači i veze omogućuju nesmetano odašiljanje sadržaja na području cijele Hrvatske, a sve s ciljem poboljšanja usluga krajnjim korisnicima.

Objekt Goveđari, otok Mljet