OIV

19.10.2022.

Krajem kolovoza 2022. godine jedan od najvažnijih odašiljačkih objekata u Republici Hrvatskoj - Labinštica, povezan je s ostatkom mreže putem nove svjetlovodne infrastrukture čime se omogućuje nastavak podrške postojećih usluga te ujedno stvara osnova za razvoj i pružanje onih novih.

Prije svega, ova investicija preduvjet je povećanja sigurnosti i unaprjeđenja kvalitete elektroničkih komunikacijskih usluga koje se pružaju žurnim službama te operatorima korisnicima, a naposljetku i građanima i turistima na području Splitsko-dalmatinske županije.

Svjetlovodna povezivanja preduvjet su razvoja 5G mreža koje zahtijevaju velike prijenosne kapacitete te jako niska kašnjenja u mreži, a ovaj hvalevrijedan projekt trajao je više od 2,5 godine.

Isto tako, valja naglasiti da se radi o velikoj investiciji OIV-a vrijednosti 1,35 milijuna kuna temeljem koje su postignute značajne uštede te kako je projekt plod uspješne suradnje s HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o. - Elektrodalmacija Split, Hrvatskim autocestama (HAC) i izvođačima radova Itel d.o.o. i Konektor d.o.o.

„Ovaj projekt nastavak je niza povezanih ključnih objekata OIV-a putem svjetlovodne mreže kao što su primjerice Sljeme, Učka, Biokovo i Josipovac. Naglasio bih kako je zbog zajedničke izgradnje energetske i svjetlovodne infrastrukture postignuta ušteda u ukupnom iznosu od oko 530 tisuća kuna koja je ostvarena temeljem potpisanog sporazuma s HEP-ODS - Elektrodalmacija Split“, rekao je voditelj projekta Milodrag Alerić.