OIV

13.10.2020.

Pred nama je izgradnja nacionalne agregacijske širokopojasne optičke infrastrukture sljedeće generacije (NP-BBI) diljem naše zemlje što podrazumijeva izgradnju pasivne svjetlovodne infrastrukture do ciljanih naselja u prigradskim i ruralnim područjima, a očekuje se izgradnja pasivnih svjetlovodnih dionica u duljini većoj od pet tisuća kilometara. Ciljne skupine unutar navedenih naselja bit će i javne ustanove, odnosno nacionalni, regionalni i lokalni vladini uredi i podružnice, uključujući obrazovne, zdravstvene, kulturne, turističke i pravosudne ustanove.

Uz Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao nositelja Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture, Odašiljači i veze kao društvo od posebnog interesa za RH je Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz travnja 2019. godine zaduženo za tehničku provedbu NP-BBI programa.

U pripremnoj fazi provedbe NP-BBI projekta proveden je niz značajnih aktivnosti koje prethode konačnoj odluci o financiranju, potpisu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te pokretanju implementacije.

Ishođen je JASPERS Action Completion Note (Development of Next Generation Networks in Croatia) kao potvrda studije izvedivosti, CBA analize i održivosti samog projekta.

Treba istaknuti da je temeljem Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 24. kolovoza 2020. godine donijelo „Odluku o uvrštenju NP-BBI projekta na listu strateških projekata RH“, što predstavlja bitan element za bržu i kvalitetniju provedbu istog.  Na taj način potvrđen je značaj projekta u namjeri da se širokopojasni Internet približi ruralnim i suburbanim sredinama te omogući ravnomjeran socioekonomski razvoj. Dodatno, donošenje ove odluke trebalo bi značajno ubrzati sve administrativne postupke tijekom pripreme i realizacije, te ubrzati implementaciju projekta u željenim okvirima.

Podsjetimo, OIV je, kao prijavitelj, uspješno podnio projektni prijedlog kroz sustav eFondovi, a Upravljačko tijelo odnosno Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, uz pripremu potrebne dokumentacije od strane OIV-a, pokrenulo je postupak Prijave velikog projekta neovisnom stručnjaku za kontrolu kvalitete (Jaspers Independent Quality Review - IQR).

Ovih dana, točnije 12. listopada 2020. godine ostvaren je i  taj završni korak u postupku pripreme velikih projekata, odnosno dobiven je pozitivan IQR, što znači da se projekt smatra izvodivim i održivim te da nema daljnjih zapreka ka osiguranju sredstava i pokretanju implementacije.

Ono što ubrzo slijedi je potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, pokretanje postupaka javne nabave potrebnih radova i usluga, a početak radova na terenu očekuje se sredinom 2021. godine.

Ukupna financijska sredstva za provedbu programa iznose 101,4 milijuna eura, od čega će se 85 posto financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), a preostalih 15 posto osigurava RH u vidu državne potpore.

Pandemija koronavirusa utjecala je na dinamiku planiranih aktivnosti, ali ne očekuje se značajan pomak u samom početku realizacije NP-BBI programa, koji će imati zasigurno značajnu ulogu u revitalizaciji gospodarstva nakon postojeće krize, a posebice u razvoju i održivosti malih sredina gdje trenutno nema infrastrukturnih preduvjeta za razvoj.