OIV

04.01.2021.

Ulaskom u novu godinu OIV je nastavio tendenciju širenja ponude svojih usluga te po prvi puta predstavio komercijalnu uporabu Full-duplex poziva u Cronect mreži profesionalnih komunikacija za korisnika Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS).

Ovom uslugom HOPS-u je osigurana neometana komunikacija između dispečera i djelatnika na trafostanicama te ekipa na terenu, a što će pridonijeti ukupnoj sigurnosti.

Dodatno, u suradnji s telekom operatorom A1, koji ustupa VoIP usluge, omogućili smo integraciju  Cronect DMR (Digital Mobile Radio) mreže s javnim telefonskim mrežama te na taj način proširili područje i načine uporabe OIV-ove platforme.

Full-duplex poziv označava napredniju i obuhvatniju uslugu u mrežama za kritične komunikacije pomoću koje korisnici komuniciraju kao u javnim telefonskim mrežama za razliku od uobičajenog tzv. Half-duplex načina rada odnosno usluge koja nudi komunikaciju po principu „ili slušaj ili pričaj“.

Podsjetimo, CRONECT je robusna i sigurna mobilna radijska mreža s ciljem pružanja neograničene nacionalne komunikacije profesionalnim službama u Republici Hrvatskoj, čiju smo pouzdanost potvrdili kroz niz kriznih situacija u slučajevima razornih potresa u Zagrebu i na području Banije.