21.02.2020.

WRC-19, 38. Svjetska radiokomunikacijska konferencija održana je od 28. listopada do 22. studenog 2019. godine u Sharm el-Sheikhu u Egiptu. Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU) održava takvu konferenciju svake tri do četiri godine. U radu konferencije sudjeluje 193 zemalja članica ITU-a, a sve s ciljem pregleda, izmjene i dopune Radijskih propisa (RR). Prema unaprijed dogovorenom dnevnom redu, mijenja se namjena i dogovaraju uvjeti korištenja pojedinih radiofrekvencijskih pojaseva.

Interese broadcasting sektora zastupali su i predstavnici Broadcast Networks Europe (BNE), neprofi tnog udruženja mrežnih operatora zemaljske televizije i radija. OIV je jedan od osnivača BNE udruženja koje broji šesnaest članova i koji posluju u devetnaest europskih zemalja.

Za razliku od prethodnih konferencija, UHF frekvencijski pojas 470-694 MHz ove godine nije bio na dnevnom redu. Odlukom 2017/899 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije zajamčena je dostupnost tog pojasa za televiziju barem do 2030. godine. Taj pojas nam je osobito važan jer se koristi za odašiljanje digitalne zemaljske televizije, još uvijek najznačajnijeg segmenta OIV-ove djelatnosti. Nakon prelaska s analogne na digitalnu televiziju pojas 800 MHz prenamijenjen je za pokretne komunikacije (tzv. 1. digitalna dividenda), a uskoro će se i pojas 700 MHz (tzv. 2. digitalna dividenda) prenamijeniti za pokretne komunikacije. Dozvolom iz srpnja 2019. godine za multiplekse M1, M2 i L1 osigurali smo dostupnost frekvencija u pojasu 470-694 MHz do kraja 2030. godine, a očekujemo i uspješno produljenje dozvola za dva multipleksa za evotv. Odabirom DVB-T2 tehnologije s HEVC sustavom kodiranja omogućujemo prijenos svih programa uz veću spektralnu efi kasnost tj. korištenjem užeg pojasa frekvencija. Međutim, UHF pojas ponovno će se naći na dnevnom redu na konferenciji 2023. godine. Naime, na WRC-15 je predložena, a na WRC-19 potvrđena točka dnevnog reda 1.5 za WRC-23. U okviru te točke u skladu s Rezolucijom 235 (WRC-15) za Regiju 1 (Europa, Afrika, Bliski Istok, Rusija i druge zemlje ex SSSR-a) do 2023. godine će se sagledati uporaba i proučiti potrebe spektra postojećih usluga u frekvencijskom pojasu 470-960 MHz, posebno potrebe radiodifuznih i mobilnih mreža te provesti studije zajedničkog korištenja i kompatibilnosti radiodifuznih i mobilnih mreža u frekvencijskom pojasu 470-694 MHz.

Na WRC-23 će se razmotriti, na temelju rezultata prethodnih studija, moguće regulatorne mjere u frekvencijskom pojasu 470-694 MHz.

Predstoji nam stoga prilično izazovno razdoblje gdje će se kroz studije trebati pokazati i opravdati potrebe za spektrom.