OIV

21.02.2020.

Zakup elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) službeni je naziv usluge, dok su kolokacija, najam EKI, zakup EKI ili zakup prostora na antenskim stupovima i u objektima OIV-a, nazivi iste usluge, značajne za prepoznatljivost naše kompanije. Sva ta infrastruktura smještena na najvišim planinskim i brdskim vrhovima zanimljiva je za smještaj radiokomunikacijske opreme, kako OIV-u, tako i brojnim drugim korisnicima te tako na više od 200 lokacija u zakup dajemo i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.

Postavljanje antena na velike visine omogućuje antenskim sustavima da osiguraju jači signal, veću geografsku pokrivenost i bolji prijem signala korisnicima. U konačnici, vlasnicima antena ova prednost znači uštedu u količini opreme koju treba postaviti za rad svojih usluga. Upravo zbog toga, EKI Odašiljača i veza posebno je zanimljiv domaćim mobilnim operatorima. 

Na postojećim OIV antenskim stupovima, tehničko osoblje OIV-a ili korisnika, postavlja radijsku odašiljačku opremu, GSM/UMTS/LTE opremu, uređaje za mikrovalne veze, različitu opremu za bežične usluge i mnoge druge uređaje. Pored navedenog, OIV korisnicima daje u zakup i vanjski prostor za smještaj opreme - poput krovova, fasada zgrada i slično, dok se antene, antenski sustavi, antenski stupovi i nosači antena instaliraju na antenskim stupovima. 
Uz opremu korisnika na antenskim stupovima, često je potrebno u neposrednoj blizini smjestiti i opremu koja povezuje antenske sustave s mrežama vlasnika. Za ove korisnike OIV u zakup daje vanjski prostor svojih objekata, dok u zgradama i kontejnerima za kolokaciju ili smještaj opreme korisnika u zakup daje i unutarnji prostor.

Ime slike

U svojim ormarima (Rack) OIV pruža uslugu zakupa prostora i za smještaj korisničke opreme. Uglavnom se radi o prespojnicima (Switch) i usmjerivačima (Router) standardnih veličina, a u zakup se daje i prostor za smještaj različitih pojedinačnih uređaja manjih dimenzija i snage, koji se samostalno postavljaju u prostor izvan OIV ormara ili ormara korisnika.

Oprema koja se smješta u prostore OIV-a napaja se AC i DC električnom energijom, osnovnim i rezervnim napajanjem. Osnovno se napajanje električnom energijom osigurava iz javne elektrodistribucijske mreže, a rezervno napajanje na glavnim odašiljačkim lokacijama osigurava se iz diesel električnih agregata. Zbog dodatne sigurnosti naši najvažniji objekti opremljeni su s dva diesel električna agregata. Besprekidno AC napajanje osigurava se iz redundantnih UPS (Uninterruptible Power Supply) uređaja, a besprekidno DC napajanje iz ispravljačkih sustava s baterijama u n+1 konfiguraciji. UPS je učinkovit sustav koji osigurava kvalitetno i kontinuirano napajanje potrošača u mreži odnosno sustav koji održava stabilan napon i filtrira smetnje mreže. N+1 ili redundantna konfiguracija podrazumjeva da je kapacitet konfiguriran tako da se rezervno napajanje uključuje u slučaju pada primarnog napajanja.

Prihod od usluge zakupa EKI čini 15–20% udjela u ukupnom prihodu tvrtke. Odašiljači i veze u svom radu koriste više od 330 lokacija diljem Republike Hrvatske, a više od 220 lokacija i brojne građevinske objekte koristimo za odašiljanje radijskih i televizijskih programa.

Montaža opreme

Većina naših korisnika ima bezrezervno povjerenje u djelatnike OIV-a. Raspolažemo stručno osposobljenim djelatnicima koji obavljaju montažu i održavanje različitih vrsta uređaja i opreme poput odašiljačke radijske i televizijske opreme, opreme za realizaciju mikrovalnih veza, uređaja za procesiranje signala, satelitsku opremu i sl. te elektroenergetske opreme, poput pogonskih razvodnih ormara, elektroinstalacija, uzemljivanja objekata, uređaja za besprekidno AC i DC napajanje i agregate. U skladu s time većina opreme na našim objektima, kao i oprema naših korisnika, montirana je samostalno od strane djelatnika OIV-a.

Inženjeri i tehničari kontinuirano se školuju na internim i vanjskim tečajevima, seminarima i proizvodnim pogonima proizvođača opreme dok su iskusni i obučeni mehaničari monteri osposobljeni za izvođenje montaža opreme na svim vrstama stupova.

U vlastitoj mehaničkoj radionici djelatnici OIV-a izrađuju sve vrste nosača i konstrukcija za prihvat naših antena i antenskih sustava, kao i opreme naših korisnika.

Naplata korisnicima

Svaki uređaj ili komad opreme određeni su jednim ili više elemenata zakupa infrastrukture. Cijena zakupa prostora na našim stupovima formira se prema veličini antene odnosno visini i širini, obliku antene te prema načinu prijenosa podataka koje antene omogućuju (npr. Point-to-Point, Point-to-Multipoint). Također, naknada za zakup infrastrukture množi se faktorom lokacije (FMT) za svaki element zakupa infrastrukture za koji je to predviđeno.

Zakup za opremu koja se smješta u vanjskom prostoru obračunava se po tlocrtnoj površini koju oprema zauzima, a zakup unutarnjeg prostora u zgradama i kontejnerima za smještaj korisničke opreme obračunava se prema stvarnom obujmu svakog pojedinog komada opreme, računajući njegove gabaritne dimenzije.

Zakup prostora u ormaru za smještaj korisničke opreme tipičnih dimenzija, naplaćuje se prema broju jedinica uređaja koji se smještaju u ormar (Rack Unit).