OIV

27.05.2024.

Na OIV objektima Koprivnica, Bosiljevo, Vrbovsko i Ogulin doći će do prelaska na novi kanal u mreži digitalnog radija (ch 11C), te se u skladu s time najavljuju prekidi prema niže navedenoj dinamici.

  • Koprivnica - 27.5.2024.; 11:30-14:30 sati; dva prekida od 10 minuta
  • Bosiljevo - 28.5.2024.; 11:30-14:30 sati; dva prekida od 10 minuta
  • Vrbovsko - 28.5.2024.; 16:00-18:00 sati; dva prekida od 10 minuta
  • Ogulin - 29.5.2024.; 11:30-14:30 sati; dva prekida od 10 minuta

Nakon obavljenih radova većina automobilskih prijamnika trebala bi automatski prepoznati novu frekvenciju, a u slučaju da se to ne dogodi potrebno je pokrenuti autoscan koji će biti potrebno i za većinu stolnih radio prijamnika.

Zahvaljujemo na razumijevanju.