OIV

12.04.2024.

Obavještavamo vas kako je društvu Odašiljači i veze d.o.o. (OIV), Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 d, MBS: 080428338, OIB: 88150534338, pripojeno društvo Pomorski centar za elektroniku d.o.o. (PCE), Split, Zrinsko-Frankopanska 209, MBS: 060094220, OIB: 77170670093 temeljem Ugovora o pripajanju od 26. ožujka 2024. i Odluke skupštine pripojenog društva od 25. ožujka 2024. te Odluke skupštine društva preuzimatelja od 26. ožujka 2024.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj Tt-24/14221-2 od 8. travnja 2024. godine u sudski registar upisane su sve potrebne promjene.

Na ovaj način stvorena je jedinstvena kompanija koja će nastaviti sudjelovati na tržištu pod imenom Odašiljači i veze d.o.o. za prijenos i odašiljanje radijskih i televizijskih programa za račun drugih (OIV), pružajući sada dodatne usluge i u djelatnostima pomorske elektronike i komunikacija.

Potpisom Ugovora o pripajanju OIV je formalno i stvarno preuzeo sve obaveze i jamstva PCE-a, uključujući i jamstvo održavanja i unapređenja specifičnih sposobnosti Hrvatske ratne mornarice.

Pripajanje će povećati učinkovitost objedinjenog Društva te unaprijediti iskoristivost državne imovine i ukupnog portfelja trgovačkih društava u državnom vlasništvu. Ono ujedno predstavlja veliki doprinos ispunjavanju preporuka i smjernica OECD-a i provođenju reforme korporativnog upravljanja pravnih osoba u državnom vlasništvu, a istovremeno se stvaraju konkretne koristi djelatnicima obje kompanije, kao i njihovom vlasniku – Republici Hrvatskoj.

Osnaženo potencijalima PCE-a OIV dodatno diversificira svoje poslovanje, značajno povećava svoj prihodovni potencijal, ojačava ljudske resurse i imovinsku snagu, a ujedno proširuje svoje tržište, stječe nove kupce, povećava investicijski potencijal te stvara konkretne sinergijske uštede u svom poslovanju.

Danom upisa pripajanja na Trgovačkom sudu u Zagrebu, Pomorski centar za elektroniku d.o.o. kao pripojeno društvo prestalo je postojati, a Odašiljači i veze d.o.o. kao društvo preuzimatelj nastavlja svoje poslovanje sa svim svojim pravima i obvezama te je univerzalni pravni sljednik pripojenog društva i preuzima na sebe svu imovinu, prava i obveze, poslovne funkcije te sve pravne odnose.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama kontaktirajte nas putem e-mail adrese prodaja@oiv.hr.