OIV

Opći ciljevi i budući razvoj
OIV-a

 

Opći ciljevi Društva su jačanje tržišne pozicije razvojem novih usluga te održavanje i razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture i s njome povezane opreme.

Temeljne smjernice razvoja

INOVIRANJE

PRILAGOĐAVANJE

Poslovnu ponudu usklađujemo s razvojem tehnologije, zahtjevima tržišta i potrebama korisnika čime doprinosimo prepoznatljivosti OIV-a kao inovativnog mrežnog i servisnog operatora na području elektroničkih komunikacija i pouzdanog partnera na zadovoljstvo korisnika.

Jačamo poziciju u temeljnim djelatnostima i razvijamo nove usluge

 • Još više ćemo učvrstiti položaj vodećega mrežnog operatora u RH na području zemaljske radiodifuzije
 • Nastavljamo proširivati telekomunikacijske usluge, posebice preko povećanja telekomunikacijskih kapaciteta u svjetlovodnoj mreži
 • Nastavljamo širenje multimedijskih usluga
 • Razvijamo nove usluge
 • Pratimo potrebe i želje kupaca i trenutačno reagiramo u svim područjima, osobito u telekomunikacijskim uslugama, digitalnoj televiziji, profesionalnim komunikacijama i novim multimedijskim uslugama
 • Kontinuirano radimo na poboljšanju kvalitete svih usluga.

Održavanje i razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture i s njome povezane opreme

 • Održat ćemo poziciju među vodećim infrastrukturnim operatorima u RH
 • Kontinuirano radimo na održavanju i razvoju infrastrukture i unaprjeđenju usluga
 • Kontinuirano skrbimo o svim aspektima zaštite okoliša.

 

Odnos s trećim stranama

Osnovni principi u pogledu odnosa s trećim stranama su:

 • Društvena odgovornost. Radom i djelovanjem nastojati opravdati očekivanja svojih poslovnih partnera te svih pravnih osoba s kojima OIV posluje te pozitivno utjecati na društvenu okolinu i kvalitetu života. 
 • Profesionalnost. Poslove u djelokrugu svog poslovanja obavljati na zakonit, odgovoran i profesionalan način, sukladno svim zakonskim, etičkim i društvenim pisanim i ne pisanim ali pozitivnim normama društva.
 • Etičnost. Odgovorno i savjesno ispunjavati obveze prema svim poslovnim partnerima te svim pravnim osobama s kojima OIV posluje.
 • Organizacijska okolina. Poticati razvoj organizacijske i procesne okoline koja će jačati međuljudske odnose i poticati timski rad u društvu što bitno pridonosi odnosu prema trećoj strani, brzini odgovora, realizacije predmeta trećih strana i u konačnici zadovoljstvu OIV partnera u poslovnom svijetu.
 • Razvoj. Posebnu pozornost poklanjati uvođenju novih tehnologija. Isto tako, kroz seminare, specijaliziranu obuku i dodatno školovanje omogućavati radnicima usvajanje novih znanja i zvanja ćime se može odgovoriti na učestale potrebe tržišta i korisnika OIV usluga.
 • Poslovni odnos. Veliku brigu poklanjati zahtjevima i željama trećih strana, potrebama, a sve u cilju izgradnje uzajamno korisnih odnosa s trećom stranom.