OIV

OIV Smartino

Laboratorij za ispitivanje elektromagnetskih poljaOIV Spectrum Lab je laboratorij za ispitivanje elektromagnetskih polja, u 100%-om vlasništvu OIV-a.

Osnovna djelatnost tvrtke kćeri su stručni poslovi zaštite od elektromagnetskih polja odnosno neionizirajućih zračenja koji podrazumijevaju proračun, izvođenje prvih i periodičkih mjerenja razina elektromagnetskih zračenja nepokretnih izvora zračenja u okolini izvora te provjeru usklađenosti izmjerenih rezultata s minimalnim graničnim vrijednostima elektromagnetskih polja propisanih Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja donesenim od strane Ministarstva zdravstva. 

Navedena mjerenja potrebno je, prema zahtjevima Pravilnika, provoditi jednom u dvije godine kao i nakon svake rekonstrukcije nepokretnog izvora elektromagnetskog zračenja.

Osnovne informacije

OIV Spectrum lab d.o.o.
Adama Reisnera 151
31000 Osijek
e-mail: spectrumlab@oiv.hr

Zanima vas usluga ispitivanja elektromagnetskih polja?

Javite se našim stručnjacima s upitom.

Kupac ili zainteresirana strana može podnijeti pritužbu na rad laboratorija pisanim putem ili elektroničkom poštom. Uvid u postupak upravljanja pritužbama dostupan je na zahtjev kupca ili zainteresirane strane.