OIV

19.04.2023.

Poziv na nadmetanje; E2023_0375; Rekonstrukcija ventilacije FM odašiljača Učka i Labinštica

Molimo sve zainteresirane ponuditelje da se jave na nadmetanje:

PREDMET NABAVE: Rekonstrukcija ventilacije FM odašiljača Učka i Labinštica

EVIDENCIJSKI BROJ: E2023_0375

Dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani ponuditelji mogu dobiti elektroničkom poštom uz prethodnu dostavu sljedećih podataka: naziv tvrtke, sjedište, OIB, te podaci kontakt osobe ponuditelja.

ROK ZA PODIZANJE DOKUMENTACIJE: 26. 4. 2023. godine do 12:00 sati

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 3. 5. 2023. godine do 12:00 sati

OSOBA ZA KONTAKT: Marijana Tomašić, tel: +385 1 6186 221, e-mail: marijana.tomasic@oiv.hr

Postupak otvaranja ponuda provesti će se elektroničkim putem preko aplikacije Microsoft Teams. Detaljnije upute biti će vam dostavljene prije otvaranja ponuda.