OIV

30.03.2023.

Molimo sve zainteresirane ponuditelje da se jave na nadmetanje:

PREDMET NABAVE: Preventivno i korektivno održavanje rashladnih uređaja

EVIDENCIJSKI BROJ: E2023-0285

Dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani ponuditelji mogu dobiti elektroničkom poštom uz prethodnu dostavu sljedećih podataka: naziv tvrtke, sjedište, OIB, te podaci kontakt osobe ponuditelja.

ROK ZA PODIZANJE DOKUMENTACIJE: 12. 4. 2023. godine do 14:00 sati

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 17. 4. 2023. godine do 12:00 sati

OSOBA ZA KONTAKT: Ina Krešan, tel: +385 1 6186 313, e-mail: ina.kresan@oiv.hr

Postupak otvaranja ponuda provesti će se elektroničkim putem preko aplikacije Microsoft Teams. Detaljnije upute biti će vam dostavljene prije otvaranja ponuda.