OIV

13.04.2023.

Molimo sve zainteresirane ponuditelje da se jave na nadmetanje:

PREDMET NABAVE: Izrada i montaža ormara automatike agregata UOAA Učka i Mirkovica

EVIDENCIJSKI BROJ: E2023-0314

Dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani ponuditelji mogu dobiti e-mailom uz prethodnu dostavu sljedećih podataka: naziv tvrtke, sjedište, OIB, te podaci kontakt osobe ponuditelja.

ROK ZA PODIZANJE DOKUMENTACIJE: 27. 4. 2023. do 14:00 sati

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 5. 5. 2023. do 10:00 sati

OSOBA ZA KONTAKT: Maja Ružić, tel: +385 1 6186 888, e-mail: maja.ruzic@oiv.hr

Postupak otvaranja ponuda provesti će se elektroničkim putem preko aplikacije Microsoft Teams. Detaljnije upute biti će vam dostavljene prije otvaranja ponuda.