OIV

12.04.2023.

Molimo sve zainteresirane ponuditelje da se jave na nadmetanje:

PREDMET NABAVE: Usluge mjerenja i proračuna razina elektromagnetskih polja 2023-2026     

EVIDENCIJSKI BROJ: E2023-0308

Dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani ponuditelji mogu dobiti e-mailom uz prethodnu dostavu sljedećih podataka: naziv tvrtke, sjedište, OIB, te podaci kontakt osobe ponuditelja.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 2. 5. 2023. godine do 10:00 sati

OSOBA ZA KONTAKT: Maja Ružić, tel: +385 1 6186 888, e-mail: maja.ruzic@oiv.hr

Postupak otvaranja ponuda provesti će se elektroničkim putem preko aplikacije Microsoft Teams. Detaljnije upute o korištenju aplikacije Microsoft Teams uslijedit će nakon preuzimanja dokumentacije o nabavi, a prije samog otvaranja ponuda.