OIV

20.01.2023.

Molimo sve zainteresirane ponuditelje da se jave na nadmetanje:

PREDMET NABAVE: Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za razvoj i implementaciju pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture

EVIDENCIJSKI BROJ: E2023-0050

Detalje vezane uz postupak nabave te predmetnu dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dobiti putem sljedeće poveznice:  https://fondovieu.gov.hr/nabave

OSOBA ZA KONTAKT: Odjel za nabavu; Mladen Malogorski, tel: +385 1 6186 289, fax: +385 1 6186 014; e-mail: mladen.malogorski@oiv.hr