OIV

20.09.2022.

Molimo sve zainteresirane ponuditelje da se jave na nadmetanje:

PREDMET NABAVE: Geodetske usluge

EVIDENCIJSKI BROJ: E2022-0816

Dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani ponuditelji mogu dobiti elektroničkom poštom uz prethodnu dostavu sljedećih podataka: naziv tvrtke, sjedište, OIB, te podaci kontakt osobe ponuditelja.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 11. 10. 2022. godine do 10:00 sati

ROK ZA PODIZANJE DOKUMENTACIJE O NABAVI: 29. 9. 2022. godine do 16:00 sati

OSOBA ZA KONTAKT: Mladen Malogorski, tel: +385 1 6186 289, e-mail: mladen.malogorski@oiv.hr

Postupak otvaranja ponuda provesti će se elektroničkim putem preko aplikacije Microsoft Teams.

Detaljnije upute biti će vam dostavljene prije otvaranja ponuda.