OIV

12.05.2022.

Molimo sve zainteresirane ponuditelje da se jave na nadmetanje:

PREDMET NABAVE: Zamjena podzemnih spremnika goriva Mirkovica i Papuk

EVIDENCIJSKI BROJ: E2022_0370

Dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani ponuditelji mogu dobiti elektroničkom poštom uz prethodnu dostavu sljedećih podataka: naziv tvrtke, sjedište, OIB, te podaci kontakt osobe ponuditelja.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 26. 5. 2022. godine do 12:00 sati

OSOBA ZA KONTAKT: Marijana Tomašić, tel: +385 1 6186 221, e-mail: marijana.tomasic@oiv.hr

Postupak otvaranja ponuda provesti će se elektroničkim putem preko aplikacije Microsoft Teams. Detaljnije upute biti će vam dostavljene prije otvaranja ponuda.