OIV

14.12.2022.

Molimo sve zainteresirane ponuditelje da se jave na nadmetanje:

PREDMET NABAVE: Kontejneri (izrada, transport i montaža)

EVIDENCIJSKI BROJ: E2022-1171

Dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani ponuditelji mogu dobiti e-mailom uz prethodnu dostavu sljedećih podataka: naziv tvrtke, sjedište, OIB, te podaci kontakt osobe ponuditelja.

ROK ZA PODIZANJE DOKUMENTACIJE: 23. 12. 2022. do 11:00 sati

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 9. 1. 2023. do 10:00 sati

OSOBA ZA KONTAKT: Maja Ružić, tel: +385 1 6186 888, e-mail: maja.ruzic@oiv.hr

Postupak otvaranja ponuda provesti će se elektroničkim putem preko aplikacije Microsoft Teams. Detaljnije upute o korištenju aplikacije Microsoft Teams uslijedit će nakon preuzimanja dokumentacije o nabavi, a prije samog otvaranja ponuda.