OIV

19.04.2022.

Molimo sve zainteresirane ponuditelje da se jave na nadmetanje:

PREDMET NABAVE: Operativni leasing na 4 godine za jedno osobno vozilo

EVIDENCIJSKI BROJ: E2022-0336

Dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani ponuditelji mogu dobiti elektroničkom poštom uz prethodnu dostavu sljedećih podataka: naziv tvrtke, sjedište, OIB, te podaci kontakt osobe ponuditelja.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 29.4.2022. godine do 12:00 sati

OSOBA ZA KONTAKT: Maja Ružić, tel: +385 1 6186 888, e-mail: maja.ruzic@oiv.hr

Postupak otvaranja ponuda provesti će se elektroničkim putem preko aplikacije Microsoft Teams. Detaljnije upute biti će vam dostavljene prije otvaranja ponuda.