OIV

29.06.2021.

Molimo sve zainteresirane ponuditelje da se jave na nadmetanje:

PREDMET NABAVE: Ugljan Mala Glava – projektiranje i izgradnja solarne elektrane

EVIDENCIJSKI BROJ: E2021-0578

Dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani ponuditelji mogu dobiti e-mailom uz prethodnu dostavu sljedećih podataka: naziv tvrtke, sjedište, OIB, te podaci kontakt osobe ponuditelja.

ROK ZA PODIZANJE DOKUMENTACIJE: 06.07.2021. godine do 14:00 sati

Obilazak lokacije: 12.07.2021. godine

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 20.07.2021. godine do 12:00 sati

OSOBA ZA KONTAKT: Mladen Malogorski, tel: +385 1 6186 289, e-mail: mladen.malogorski@oiv.hr

Postupak otvaranja ponuda provesti će se elektroničkim putem preko aplikacije Microsoft Teams. Detaljnije upute o korištenju aplikacije Microsoft Teams uslijedit će nakon preuzimanja dokumentacije o nabavi, a prije samog otvaranja ponuda.