OIV

11.02.2021.

Molimo sve zainteresirane ponuditelje da se jave na nadmetanje:

PREDMET NABAVE: Sljeme – obnova opće elektroinstalacije

EVIDENCIJSKI BROJ: E2020-1252

Dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani ponuditelji mogu dobiti e-mailom uz prethodnu dostavu sljedećih podataka: naziv tvrtke, sjedište, OIB, te podaci kontakt osobe ponuditelja.

ROK ZA PODIZANJE DOKUMENTACIJE: 22.02.2021. godine do 17:00 sati

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 11.03.2021. godine do 12:00 sati

OSOBA ZA KONTAKT: Marijana Tomašić, tel: +385 1 6186 221, e-mail: marijana.tomasic@oiv.hr

Postupak otvaranja ponuda provesti će se elektroničkim putem preko aplikacije Microsoft Teams. Detaljnije upute o korištenju aplikacije Microsoft Teams uslijedit će nakon preuzimanja dokumentacije o nabavi, a prije samog otvaranja ponuda.