OIV

10.03.2021.

Poziv na nadmetanje; E2020-1199; ZAMJENA I IZGRADNJA ANTENSKIH STUPOVA   

Molimo sve zainteresirane ponuditelje da se jave na nadmetanje:

PREDMET NABAVE: Zamjena i izgradnja antenskih stupova   

EVIDENCIJSKI BROJ: E2020-1199

Dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani ponuditelji mogu dobiti e-mailom uz prethodnu dostavu sljedećih podataka: naziv tvrtke, sjedište, OIB, te podaci kontakt osobe ponuditelja.

ROK ZA PODIZANJE DOKUMENTACIJE: 17.03.2021. godine do 16:00 sati

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 01.04.2021. godine do 12:00 sati

OSOBA ZA KONTAKT: Mladen Malogorski, tel: +385 1 6186 289, e-mail: mladen.malogorski@oiv.hr

Postupak otvaranja ponuda provesti će se elektroničkim putem preko aplikacije Microsoft Teams. Detaljnije upute o korištenju aplikacije Microsoft Teams uslijedit će nakon preuzimanja dokumentacije o nabavi, a prije samog otvaranja ponuda.