OIV

Sukladno odredbi čl. 80 ZJN 2016 društvo Odašiljači i veze d.o.o. objavljuje da s tvrtkama:

  • Xepcio d.o.o., Zelinska 2, Zagreb, OIB: 38582627601
  • Apotheosis Consilium j.d.o.o., Obala Juričev Ive Cote 27, Vodice, OIB 73587140151
  • Autoklub Siget, Siget17, Zagreb; OIB: 30716520726
  • PENTOIL d.o.o. za trgovinu naftnim derivatima i plinovima, Strojarska cesta 14, Zagreb; OIB: 36376058478

 ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 76. ZJN 2016.

 

Plan nabave za NP-BBI projekt za 2021. godinu

Evidencijski broj nabave Predmet nabave Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) Procijenjena vrijednost nabave Vrsta postupka Posebni režim nabave Predmet podijeljen na grupe? Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum? Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma Napomena
E2021-0787 Usluga upravljanja programom izgradnje NGN agregacijske infrastrukture 72224000 31.988.847,37 Otvoreni postupak   NE Ugovor 01.12.2021. 01.12.2025.