OIV

Sukladno odredbi čl. 80 ZJN 2016 društvo Odašiljači i veze d.o.o. objavljuje da s tvrtkama:

  • Xepcio d.o.o., Zelinska 2, Zagreb, OIB: 38582627601
  • Apotheosis Consilium j.d.o.o., Obala Juričev Ive Cote 27, Vodice, OIB 73587140151
  • Autoklub Siget, Siget17, Zagreb; OIB: 30716520726
  • PENTOIL d.o.o. za trgovinu naftnim derivatima i plinovima, Strojarska cesta 14, Zagreb; OIB: 36376058478

 ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 76. ZJN 2016.

 

Potpisani Ugovori/Okvirni sporazumi o Javnoj nabavi za predmet nabave:

„Programsko rješenje za podršku planiranju, izgradnji i upravljanju svjetlovodnom NP-BBI agregacijskom infrastrukturom i drugom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom“

1. Okvirni sporazum; GDI; BrUg 2021_0260; Programsko rješenje za podršku planiranju, izgradnji i upravljanju svjetlovodnom NP-BBI agregacijskom infrastrukturom i drugom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom

  • potpisan 29.06.2021. godine
  • financijska vrijednost Okvirnog sporazuma: 5.263.642,46 HRK HRK bez pdv-a
  • ponuditelj GDI d.o.o., Baštijanova 52a, 10000 Zagreb

 a) Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma; GDi; BrUg2021_0394; Ugovor za nabavu podsustava za inventarizaciju 

  • potpisan 06.09.2021. godine
  • financijska vrijednost Ugovora: 1.586.722,46 HRK bez pdv-a
  • ponuditelj GDI d.o.o., Baštijanova 52a, 10000 Zagreb

 

Plan nabave za NP-BBI projekt za 2021. godinu

Evidencijski broj nabave Predmet nabave Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) Procijenjena vrijednost nabave Vrsta postupka Posebni režim nabave Predmet podijeljen na grupe? Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum? Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma Napomena
E2021-0787 Usluga upravljanja programom izgradnje NGN agregacijske infrastrukture 72224000 31.988.847,37 Otvoreni postupak   NE Ugovor 01.12.2021. 01.12.2025.