OIV

19.11.2021.

OIV Towers COM d.o.o. objavljuje Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora

EVIDENCIJSKI BROJ: PP-003/21

Tekst javnog poziva nalazi se ovdje.

Privitci javnom pozivu su kako slijedi:

 

Rok za podnošenje pisanih ponuda na natječaj: 30 (trideset) dana od dana objave javnog poziva u „Narodnim novinama“

JAVNO OTVARANJE ponuda održat će se 21. prosinca 2021. godine u 10,00 sati na adresi Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

OSOBA ZA KONTAKT: Gordan Kapović, tel: +385 1 6186 132 / mob. +385 99 2055104, e-mail: towerscom@oiv.hr