OIV

12.05.2023.

OIV Towers COM d.o.o. objavljuje Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora – objekt za smještaj Sljeme i terase u podnožju OIV tornja Sljeme.

Tekst javnog poziva nalazi se ovdje.

Obrazac ponude nalazi se ovdje.

Rok za dostavu ponuda: 13.6.2023. do 16 sati

OSOBA ZA KONTAKT: Gordan Kapović, mob. +385 99 2055104, e-mail: towerscom@oiv.hr