OIV

09.01.2024.

OIV Towers COM d.o.o. objavljuje Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora – objekt za smještaj Sljeme.

Tekst javnog poziva nalazi se ovdje. Obrazac za dostavu ponude ovdje.

Rok za dostavu ponuda: 7.12.2023. do 16 sati

OSOBA ZA KONTAKT: Gordan Kapović, mob. +385 99 2055104, e-mail: towerscom@oiv.hr

 

Rezultati javnog poziva za zakup poslovnog prostora PP-009/23

Red. br.

Oznaka poslovnog prostora

Grad

Adresa

Početna mjesečna neto zakupnina (EUR)

Jamčevina (EUR)

Broj pristiglih ponuda

Broj valjanih ponuda

Najbolja valjana ponuda (EUR)

Ponuditelj

1.

PP-009/23

 

Zagreb

Sljemenska cesta 6

3.638,48

10.915,44

1

1

3.638,48

BRAND AMBASSADOR d.o.o.

Sljemenska cesta 6

Zagreb