OIV

06.10.2023.

OIV Towers COM d.o.o. objavljuje Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora – objekt za smještaj Sljeme.

Tekst javnog poziva nalazi se ovdje. Obrazac za dostavu ponude ovdje.

Rok za dostavu ponuda: 7.12.2023. do 16 sati

OSOBA ZA KONTAKT: Gordan Kapović, mob. +385 99 2055104, e-mail: towerscom@oiv.hr