OIV

02.05.2023.

OIV Towers COM d.o.o. objavljuje Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora – Sv. Jure, Biokovo.

Tekst javnog poziva nalazi se ovdje, obrazac ponude ovdje i dodatak ponudi ovdje.

Rok za dostavu ponuda: 17.4.2023. do 16 sati

OSOBA ZA KONTAKT: Gordan Kapović, mob. +385 99 2055104, e-mail: towerscom@oiv.hr

 

Rezultati javnog poziva za zakup poslovnog prostora PP-005/23

Red. br. Oznaka poslovnog prostora Grad Adresa Početna mjesečna neto zakupnina (EUR) Jamčevina (EUR) Broj pristiglih ponuda
1.

PP-005

  Biokovo, Sveti Jure 2.243,58 6.730,74 0