OIV

14.03.2023.

OIV Towers COM d.o.o. objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup poslovnih prostora Labinštica i Grbe.

Tekst javnog poziva nalazi se ovdje

Obrazac za iskaz interesa nalazi se ovdje

Opis objekta Labinštica nalaze se ovdje

Opis objekta Grbe nalaze se ovdje

Rok za iskaz interesa: 18.4.2023.

OSOBA ZA KONTAKT: Gordan Kapović, mob. +385 99 2055104, e-mail: towerscom@oiv.hr