OIV

01.07.2022.

OIV Towers COM d.o.o. objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup dijela poslovnog prostora „Odašiljačkog objekta Psunj“, vrh Brezovo polje.

Tekst javnog poziva nalazi se ovdje

Obrazac za iskaz interesa nalazi se ovdje

Situacija okoliša i tlocrt nalaze se ovdje

OSOBA ZA KONTAKT: Gordan Kapović, mob. +385 99 2055104, e-mail: towerscom@oiv.hr