OIV

22.09.2022.

OIV Towers COM d.o.o. objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta u gradu Buje

 

Tekst javnog poziva nalazi se ovdje

Obrazac za iskaz interesa nalazi se ovdje

Položaj zemljišta 1 nalazi se ovdje i položaj zemljišta 2 nalazi se ovdje

 

OSOBA ZA KONTAKT: Gordan Kapović, mob. +385 99 2055104, e-mail: towerscom@oiv.hr