OIV

17.05.2021.

OIV Towers COM d.o.o. objavljuje Javni poziv za dostavu ponude za davanje u zakup garaže u Splitu.

Tekst javnog poziva nalazi se ovdje

Privitci javnom pozivu:

Privitak 1 - Obrazac ponude