OIV

27.01.2023.
 1. VIŠI TEHNIČAR ZA RADOVE NA VISINI, M/Ž – DVA IZVRŠITELJA, SEKTOR ZA TEHNOLOŠKE OPERACIJE, ODJEL ZA MONTAŽE
 • Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
 • Obvezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci
 • Mjesto rada: Zagreb

Uvjeti:

 • SSS tehnički ili strojobravarski smjer
 • radno iskustvo 2 godine

Posebni uvjeti i znanja: 

 • poznavanje zakonske regulative, normativnih akata i tehnologije/struke iz djelatnosti Odjela
 • specijalistička obuka za rad na visini
 • znanje engleskog jezika

Opis radnog mjesta:

 • sudjelovanje u planiranju i obavljanju poslova tehničara za radove na visini i metalne konstrukcije
 • sudjelovanje u vođenju poslova montaže i održavanja uređaja i opreme na antenskim stupovima i objektima OIV -a
 • redovno izvještavanje rukovoditelja Odjela o provedbi stanja aktivnosti za koje je odgovoran
 • odgovornost za kvalitetu, te zakonske i interne rokove izvršenja zadataka
 • odgovornost za sredstva rada i poslove koje vodi u Odjelu
 • predlaganje rukovoditelju Odjela mjera za unaprjeđenje rada u Odjelu
 • prema nalogu rukovoditelja obavljanje drugih srodnih poslova i poslova prema osposobljenosti i mogućnostima daljnjeg usavršavanja
 1. TEHNIČAR ZA RADOVE NA VISINI, M/Ž – DVA IZVRŠITELJA, SEKTOR ZA TEHNOLOŠKE OPERACIJE, ODJEL ZA MONTAŽE
 • Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
 • Obvezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci
 • Mjesto rada: Zagreb

Uvjeti:

 • SSS tehnički ili strojobravarski smjer
 • radno iskustvo 1 godine

Posebni uvjeti i znanja: 

 • poznavanje zakonske regulative, normativnih akata i tehnologije/struke iz djelatnosti Odjela
 • specijalistička obuka za rad na visini
 • znanje engleskog jezika

Opis radnog mjesta:

 • samostalno obavljanje jednostavnijih poslova tehničara za radove na visini i metalne konstrukcije
 • sudjelovanje u vođenju poslova montaže i održavanja uređaja i opreme antenskim stupovima i objektima OIV -a
 • redovno izvještavanje rukovoditelja Odjela o provedbi aktivnosti za koje je odgovoran
 • odgovornost za kvalitetu, zakonske i interne rokove izvršenja zadataka
 • odgovornost za sredstva rada i poslove koje vodi u Odjelu
 • predlaganje rukovoditelju Odjela mjera za unaprjeđenje rada u Odjelu
 • prema nalogu rukovoditelja obavljanje drugih srodnih poslova i poslova prema osposobljenosti i mogućnostima daljnjeg usavršavanja
 1. TEHNIČAR ASISTENT ZA RADOVE NA VISINI, M/Ž – DVA IZVRŠITELJA, SEKTOR ZA TEHNOLOŠKE OPERACIJE, ODJEL ZA MONTAŽE
 • Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
 • Obvezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci
 • Mjesto rada: Zagreb 

Uvjeti:

 • SSS tehnički ili strojobravarski smjer
 • bez radnog iskustva 

Posebni uvjeti i znanja: 

 • poznavanje zakonske regulative, normativnih akata i tehnologije/struke iz djelatnosti Odjela
 • specijalistička obuka za rad na visini
 • znanje engleskog jezika

Opis radnog mjesta:

 • prema uputama obavljanje jednostavnijih poslova tehničara za radove na visini i metalne konstrukcije
 • redovno izvještavanje rukovoditelja Odjela o provedbi aktivnosti za koje je odgovoran
 • odgovornost za sredstva rada i poslove koje obavlja u Odjelu
 • prema nalogu rukovoditelja obavljanje drugih srodnih poslova i poslova prema osposobljenosti i mogućnostima daljnjeg usavršavanja