OIV

18.04.2024.

Natječaj broj 2024-03: SPECIJALIST ZA ZGRADE I UREDSKE PROSTORE, SEKTOR ZA INFRASTRUKTURU OBJEKATA, ODJEL ZA ZGRADE I UREDSKE PROSTORE

Na prijedlog Povjerenstva zaduženog za razmatranje ponuda kandidata, temeljem obavljenog pisanog stručnog i psihologijskog testiranja i intervjua s kandidatima, na natječaju za slobodno radno mjesto Uprava je donijela Odluku o odabranom kandidatu te će sa njim biti zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme:

  • Ida Jurković Kobašlić, VSS