OIV

15.03.2023.

Na prijedlog Povjerenstva zaduženog za razmatranje ponuda kandidata, temeljem obavljenog pisanog stručnog i psihologijskog testiranja i intervjua s kandidatima, na natječaju za slobodno radno mjesto Uprava je donijela Odluku o odabranom kandidatu te će sa njim biti zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme:

  • Luka Buljan, VSS