OIV

24.11.2021.

Na prijedlog Uprave uz suglasnost Povjerenstva zaduženog za razmatranje ponuda kandidata, Povjerenstvo ne predlaže zasnivanje radnog odnosa za navedeni natječaj.