OIV

02.04.2021.

OBAVIJEST KANDIDATIMA – TESTIRANJE I INTERVJU

vezana uz raspisani natječaj za slobodno radno mjesto Viši specijalist za mobilne komunikacije, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Sektoru za tehnološke operacije, Odjelu za mobilne komunikacije objavljen na web stranici Odašiljača i veza d.o.o., www.oiv.hr.
Intervju i testiranje s kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja, održat će se u četvrtak, 8. travnja 2021. godine od 09:00 sati do 14:00 sati, u prostorijama Odašiljača i veza d.o.o. u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269d, 5. kat, ulaz lijevo.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će osobno pozvani na testiranje i intervju, najmanje pet dana prije testiranja i intervjua.

Kandidati koji pristupe testiranju i intervjuu dužni su radi identifikacije sa sobom ponijeti odgovarajuće identifikacijske isprave.

VAŽNO!

Kandidati prilikom ulaska u službene prostorije OIV-a:

 • Obavezni su nositi zaštitnu masku za lice
 • obavezno dezinficiraju ruke i mjeri im se temperatura
 • dužni su voditi brigu o potrebnom razmaku
 • potrebno je da kandidati imaju svoj pribor za pisanje

Ako kandidat ne pristupi testiranju i intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Pisano testiranje će obuhvatiti stručne i druge izvore:

 • Udžbenik: Radiokomunikacije, Ervin Zentner
 • Udžbenik: Antene i radiosustavi, Ervin Zentner
 • Udžbenik: Osnovne arhitekture mreža, Alen Bažant, Branko Mikac, Gordan Gledec, Gordan Ježić, Ignac Lovrek, Maja Matijašević, Marijan Kunštić, Mladen Kos, Vjekoslav Sinković, Željko Ilić
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, NN 72/17)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/11, 149/13, 82/14, 24/15, 42/16, 68/19)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN 75/13)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 136/11, 44/12, 75/13, 36/16)
 • Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra (NN 107/13, 94/15, 32/17)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja (NN 45/12, 18/15)
 • Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN 45/12, 50/12, 97/14, 116/17)
 • Web stranica s tematikom Private Mobile Radio: https://www.etsi.org/technologies/mobile-radio
 • Web stranica OIV-a:oiv.hr